Hướng dẫn

Hướng dẫn sử dụng website

Tháng Tám 6, 2019

Tạo thanh liên hệ trên giao diện điện thoại

Hướng dẫn tạo thanh liên hệ nhanh trên giao diện điện thoại bằng code html và css Thanh liên hệ nhanh hay còn gọi là các nút Call to Action, nút này có ý nghĩa kêu gọi người dùng sử dụng hành vi lướt website và click vào các nút mục tiêu do chúng ta […]

Hướng dẫn 0 Comment
Cart